Bedrijfsadvisering

Elke ondernemer kent de noodzaak om op gezette tijden te ontsnappen aan de waan van de dag, en structureel tijd te maken om toekomstgerichte stappen te zetten. Uw concurrentie zit niet stil, de klantvraag verandert, en het op orde houden van uw personele planning wordt steeds complexer. Welke invloed heeft de 4e industriële revolutie (industrie 4.0) op úw business?  Niet gek om in actie te komen en uw bedrijf toekomstbestendig te houden, want stilstand is immers achteruitgang.

Business Model Ontwikkeling

Samen met u en uw team houden we het bestaande businessmodel tegen het licht, en ontwerpen we een nieuw businessmodel. We gaan op zoek naar nieuwe groeikansen, efficiency verbeteringen en gaan na welke kostenreducties mogelijk zijn. Daarnaast screenen we uw huidige klantsegmenten o.a. op échte toegevoegde waarde. Zijn de klanten die de meeste energie van uw organisatie vragen ook wel de best renderende klanten?

Met het Business Model Canvas als vertrekpunt doorlopen we de samenwerkingspartners, kernactiviteiten, benodigde middelen, waarde propositie, klantrelaties, distributiekanalen, klantsegment, kostenstructuur en inkomstenstromen.

Servitisering

Het innoveren met diensten is steeds belangrijker om je te onderscheiden van de concurrentie. Door diensten aan een fysiek product te koppelen verbeter je de waarde propositie van je organisatie. Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe zij zich van de concurrentie kunnen onderscheiden. Innovatie is te vaak alleen gericht op het ontwikkelen en vernieuwen van fysieke producten. Maar welke kansen bieden bijvoorbeeld Internet of Things en Big Data uw organisatie?

Teamprestaties verbeteren door juiste communicatie

MyDrives analyseert de verborgen drijfveren van mensen. Een ‘must’ voor elk (management) team.

De analyse geeft helder weer welke elementen de persoonlijkheid van een individueel teamlid bepalen. We laten zien welke effecten bepaald gedrag op collega teamleden heeft. Met dit inzicht ontstaat meer begrip voor elkaar waardoor samenwerking verbetert. We zijn immers allemaal anders.

Sparringpartner

Als directeur bent u gewend om zelfstandig beslissingen te nemen, aan de andere kant is het ondernemerschap ook wel eens eenzaam. U heeft natuurlijk diverse adviseurs, maar begrijpen die uw organisatie voldoende? Voor zowel bestaande bedrijven als startups treed ik op als onafhankelijk en objectief sparringpartner.

Brainstormsessies

‘Wanneer een idee is gevonden dan stoppen we met denken’. Maar heeft u dan wel de béste oplossing voor uw probleem gevonden?
Brainstormsessies zijn erop gericht om met uw team op zoek te gaan naar meer ideeën voor het oplossen van uw uitdagingen. Door gestructureerd te brainstormen worden meer ideeën voor complexe problemen gevonden. Hierdoor verbetert u doelgerichter en effectiever.