Interim Management

Wanneer advies alleen niet voldoende is.

Het leveren van toegevoegde waarde met adequate advisering is niet altijd voldoende. Veranderingen komen pas tot stand wanneer adviezen hands-on worden opgenomen in de organisatie. Om adviezen succesvol in een organisatie te laten opnemen is een projectmatige aanpak nodig. Een traject met duidelijke doelstellingen, anders gezegd ‘met  een kop en een staart’. Als interim manager is het mijn doel om de onderneming zo snel als mogelijk door een transitieproces te leiden zodat de organisatie op eigen kracht verder kan.

Binnen elke organisatie kan een situatie ontstaan dat management ondersteuning nodig is, of dat de leiding van een organisatie tijdelijk dient te worden overgenomen. Als interim manager lever ik met name voor bedrijven in de maakindustrie ondersteuning in de volgende situaties:

  • Wanneer herstructurering van de organisatie nodig is.
  • Ter vervanging van, of bij tijdelijke afwezigheid van een manager op een strategische positie.
  • Wanneer strategische veranderingen noodzakelijk zijn.
  • Wanneer een project binnen uw organisatie loopt waarvoor implementatie capaciteit ontbreekt.
  • Binnen familiebedrijven waar de aankomende directie nog ondersteuning nodig heeft.

Uw voordeel:

  • Niet alleen strategische ondersteuning, maar direct aan de slag met implementatietrajecten.
  • Een objectieve kijk op uw organisatie.
  • Inbreng van kennis, vaardigheden en een netwerk met specialisten.
  • Een resultaatgerichte aanpak, gericht op toegevoegde waarde.
  • Snel beschikbaar.